Inanggonak Kunume Wone porogonagarak egu mbuluk liru mbanak yi o

By: Pastor Yanas Kogoya

KURUMBI WONE MBANAK YI ARET

 1. O man at Ala nen ap kwe imbirak wakkagagerak nogo paga wiganogo – nogogarik maluk ambik ekwi mbaregwa at Ala nen inorikit nduk Kurumbi at ap Nu nogo aret napiwagagerak( Keyadian 6:1-22)
 2. Ala nen at Yetut wororak Kurumbi lenogo napi wagagerak nogo ti at Yaya Pembaptis nogo aret o (Yaya 3: 22-30, Lukat 1:5-80)
 3. O Torom Nggomora maluk mban ekwi inok kani paga inoriyak nduk Kurumbi yora wogogarak (Keyadian 19:1-29,18:16-33
 4. Ndi o man Kurumbi yorogo-nogogwarak nogo ti abu inoriyak panggonak kenok it iniki kunik nogo nen mban aret Kurumbi yorogo nogogarak o.
 5. Ndi ambi wim eriyak muk korok panggonak kenok, o kime kagak aret Kurumbi yora nogo-nogogwarak o.
 6. Ndi ambi kwe paga inoriyak korok muk panggonak kenok Kurumbi Wone yorogo – nogonogogwarak o.
 7. Ndi ambi ap inoriyak korok muk panggonak inok ti, we waarogwe mbakak aret inenggabir inoko-nogograk o
 8. Ndi ambi yi’mage-ndi’mage Wone ti Kunume time aret wonagagerak me, Kunume Wone ti inenggolek inok ti muk aret inoko nogogarak o.
 9. Ndi ambi Wone yi’mage-ndi’mage Wone,  Kunume Wone nogo inenu kenok ti inoko logolik o, inebe li anuk aret kanggo nogogwarak ( Epetut 6:1-3)
 10. Ndi ambi ap inendage mbogut age, ap wim wakangget age ti at obabut paga aret age menggerak o. It ap ti inobabut menggerak ebe yi:
  • Wone yogwi inok eoi yinuk tebe ari,
  • At amendek akumi inenggilek kenok wogorage,
  • Yabu purok labuk-mbabuk eke,
  • At iniki abu yanggonak wonage,
  • Ap inabume tebe ari ti eke paga aret ap nggok ogo menggarak o.

MAGE WONE MBANAK YI ARET

 1. Kwe ugun uriyak mage o yogonogogarak
 2. Ap ugun inoriyak mage o yogonogogarak
 3. Ap inamendek ugun worak mage o yogonogogarak
 4. Ap inabok ugun mbaniyak mage o yogonogogarak
 5. Ap ugun inorak lek kagak ugun inanek’me inoriyak mage o yogonogogarak
 6. Wam uwaan ugun wariyak mage o yinuk yogonogogarak
 7. Ap ndarak kinenu logono o yorogonogogarak
 8. Kinagolo-kinogoba inone liirogon kunonggo logono o yinuk yorogonogogarak
 9. Ap ugun inanggwen paga yabu eriyak mage o yinuk yorogonogogarak
 10. Ap inagayonggame kagak ugun norak mage o yinuk yorogonogogarak

OBELOM WONE MBANAK YI ARET

 1. Op mban logowok o yorogonogogarak
 2. Wam nggok lapunuk mamak mban nawok o yinuk yogonogogarak
 3. Tawi nggok lapunuk mamak mban nawok o yogonogogarak
 4. Terep-woromo nggok worapunuk mamak mban nawok o yogonogogarak
 5. Nggilu-nggiyo nggok lapunuk mamak mban nawok o yinuk yogonogogarak
 6. Mbi-mbingga nggok lapunuk mamak mban nawok o yinuk yogonogogarak
 7. Ap inenggi lek -inenggi worak inom lambut togon op logonet mamak mban nawok o yogonogogarak
 8. Enege wenabela kero wanip o yinuk inom mamak mban nonggonogogarak
 9. Kumi togwe inok wanip o yinuk inom mamak mban nonggonogogarak
 10. Ap lani inok kinom obok ndak-ndak mban nonggo logowok o yinuk yogonogogarak
 11. Ap Wone kongga ti ambitak aret wonogogarak
 12. Ap nagawan ambit ti nen wim mage ari kenok ti obok mage aret wonagagerak, at one ari mban aret kunonggo nagarak o.

MALUK WONE MBANAK YI ARET

 1. Ap apit nenggemenggerak ti kinom lambunugop o, obabut mamunggiragagero o yinuk enege ndarak inaruk wakonogogarak
 2. Inapit nonggwa ti yabu kinom eriyak mage o yinuk yorogonogogarak
 3. Inapit nonggwa ti o kinom wuriyak mage o yinuk yorogonogogarak
 4. Kumi inapit nonggwa ti inawi pak’me wuri nanip o, Kunume panggonak wuriyak lek o yorogonogogarak
 5. Wam uwan wariyak mage o yorogonogogarak
 6. Ap ugun inoriyak mage o yorogonogogarak
 7. Yimage-ndimage timendek eriyak mage yogwe igak erit nogwe me,  onggo ti mbibit aret kanggo menggarak o yinuk yorogonogogarak  

You may also like to read..

2 thoughts on “Inanggonak Kunume Wone porogonagarak egu mbuluk liru mbanak yi o”

Leave a comment

Translate »